U bevindt zich op: Home Over de Algemene Rekenkamer

Over de Algemene Rekenkamer

De Algemene Rekenkamer controleert of het Rijk geld uitgeeft en beleid uitvoert zoals het de bedoeling was.

Positie Algemene Rekenkamer: Hoog College van Staat

De Algemene Rekenkamer is als Hoog College van Staat onderdeel van de rijksoverheid. Hoge Colleges van Staat zorgen ervoor dat de democratische rechtsstaat goed functioneert. Ze zijn niet afhankelijk van de regering.

Andere Hoge Colleges van Staat zijn onder meer:

  • de Eerste Kamer;
  • de Tweede Kamer;
  • de Raad van State;
  • de Nationale ombudsman.

De taken, bevoegdheden en rechtspositie van de Algemene Rekenkamer zijn vastgelegd in de Grondwet en in de Comptabiliteitswet 2001.

Omhoog

Taak van de Algemene Rekenkamer

De Algemene Rekenkamer controleert of de inkomsten en uitgaven van het Rijk kloppen en of het Rijk beleid uitvoert zoals het bedoeld is. Dat is onze wettelijke taak. Wij spreken ons oordeel uit over beleid van de regering dat is vastgesteld en doen geen politieke uitspraken. We zullen bijvoorbeeld nooit zeggen dat een bepaalde wet ‘niet deugt’. Wel kan de Algemene Rekenkamer oordelen dat een wet niet werkt zoals deze was bedoeld. Het is vervolgens aan de regering en/of de Tweede Kamer om hier politieke uitspraken over te doen.

Omhoog

‘Klanten’ Algemene Rekenkamer: Tweede Kamer en regering

De Tweede Kamer en de regering zijn de belangrijkste ‘klanten’ van de Algemene Rekenkamer. We zien het als onze taak om het parlement te voorzien van bruikbare en relevante informatie. Op basis daarvan kunnen Kamerleden snel bepalen of het beleid van een minister doeltreffend is. We proberen onze onderzoeken zo goed mogelijk af te stemmen op de wensen en behoeften van Tweede Kamerleden. Tot onze belangrijkste ‘klanten’ rekenen we naast ministers en ministeries ook andere rekenkamers (lokaal en internationaal) en wetenschappers.
Daarnaast vinden we het belangrijk dat ook geïnteresseerde burgers weten waar de Algemene Rekenkamer voor staat en waarvoor zij bij ons terecht kunnen.

Omhoog

Algemene Rekenkamer: Onafhankelijk instituut dat deskundig oordeelt

We zijn een onafhankelijk instituut. Dat betekent dat we zelf bepalen wat we onderzoeken. We krijgen ook verzoeken om onderzoek te doen. Die verzoeken zijn vaak afkomstig van Kamerleden, ministers en staatssecretarissen. Meestal gebeurt dat als ze behoefte hebben aan een onafhankelijk, deskundig oordeel over een bepaald onderwerp. Maar ze kunnen geen opdracht geven, juist omdat de Algemene Rekenkamer onafhankelijk is. In de praktijk honoreren we verzoeken van Kamerleden of bewindspersonen vaak als wij met onze bevoegdheden een toegevoegde waarde hebben. Signalen en reacties uit de samenleving, van burgers, bedrijven of organisaties behandelen we zorgvuldig. We kunnen bijvoorbeeld besluiten om ze te betrekken bij lopende onderzoeken.

Omhoog
 

Volledige versie