U bevindt zich op: Home Over de Algemene Rekenkamer Internationale samenwerking

Internationale samenwerking

De Algemene Rekenkamer wil een bijdrage leveren aan het verbeteren van het lerend vermogen van het openbaar bestuur.

Wij willen leren van anderen, maar ook onze ervaringen delen met onze zusterinstellingen. Dit komt tot uitdrukking in lidmaatschappen en deelname aan internationale (rekenkamer-) werkgroepen en institutionele versterkingsprojecten met zusterinstellingen.

De Algemene Rekenkamer ziet het ook als haar taak om zusterinstellingen en relevante organisaties in het buitenland te ondersteunen. Afhankelijk van de vraag, bieden wij ondersteuning bij het bevorderen van publieke verantwoording en het vergroten van de transparantie van overheidshandelen.

Door te voldoen aan internationale (rekenkamer-) standaarden en op de hoogte te blijven van de nieuwste professionele ontwikkelingen, streven wij ernaar de kwaliteit van ons dagelijks werk en onze aanbevelingen verder te verbeteren. 

Werkwijze voor kennisdeling

De Algemene Rekenkamer heeft een werkwijze voor kennisdeling ontwikkeld waarmee andere rekenkamers hun effectiviteit, zowel intern als extern, kunnen vergroten.

Kenmerken van onze werkwijze zijn:

  • We vinden het belangrijk dat er een vertrouwensrelatie is met onze buitenlandse collega’s, zowel op managementniveau als op het niveau van onderzoekers. We zien de onderzoekers niet primair als leerlingen/studenten, maar als collega’s. We vinden dat samenwerken en leren het meest effectief is als er sprake is van gelijkwaardigheid en wederzijds respect.
  • Onze capaciteitsopbouw is vraaggericht: we willen maatwerk leveren en aansluiten bij mogelijkheden en behoeften van de ontvanger. De ervaring leert ons dat het vak van auditor wereldwijd een betrekkelijk uniform karakter heeft en dat een gemeenschappelijke taal wordt gesproken. Toch zijn er verschillen in aanpak van onderzoek en werkwijze van de verschillende rekenkamers. Die verschillen zijn niet alleen cultureel bepaald en hangen niet alleen samen met de staatsrechtelijke positie van het instituut.
  • We creëren een veilige leeromgeving en versterken het zelfvertrouwen van de onderzoekers. Fouten maken mag, mits je ervan leert.
  • We leggen de nadruk op het onder begeleiding leren uitvoeren van een audit. We willen onderzoekers laten ervaren dat het uitvoeren van zo'n onderzoek voortdurend vraagt om zelfstandig te denken. Het vraagt ook om het maken van praktische en operationele keuzen waarin handleidingen niet altijd (kunnen) voorzien. Onze aanpak is ook gericht op het werken met een handleiding waar je – als dat nodig is – beargumenteerd van kunt afwijken.
  • Onze aanpak is gericht op de ontwikkeling van zelfbewuste ambassadeurs die de verworven kennis in en buiten hun organisatie uitdragen. Daarbij besteden we ook aandacht aan versterking van het zelfvertrouwen en aan presentatievaardigheden.
  • Wij vinden het belangrijk dat een onderzoek tot betekenisvolle aanbevelingen leidt. Daartoe stimuleren we het zoeken van verklaringen voor beleid dat niet doelmatig en niet doeltreffend is. Wij vinden het belangrijk om met onze onderzoeken en de resultaten daarvan invloed uit te oefenen. Daartoe besteden we aandacht aan de verschillende wijzen waarop de boodschap van het onderzoek gecommuniceerd kan worden met relevante doelgroepen.

 

 

 

 

Volledige versie