U bevindt zich op: Home Publicaties Opvolging aanbevelingen

Opvolging aanbevelingen

Ministeries hebben aangegeven of zij maatregelen hebben genomen naar aanleiding van aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer. Wij hebben dit per onderzoek op een rij gezet.


2015

Peilmoment: augustus 2015.

De hier gepresenteerde informatie komt uit een door het ministerie ingevulde zelfrapportage. De Algemene Rekenkamer heeft niet getoetst of deze informatie klopt.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)

In de periode januari 2012 – juni 2015 hebben wij 39 aanbevelingen gedaan aan de minister van BZK. Op 30 van deze aanbevelingen heeft de minister – volgens opgave van het ministerie – actie ondernomen. Op 8 aanbevelingen is geen actie ondernomen, maar was ook geen toezegging daartoe gedaan. Bij 1 aanbevelingen is volgens het ministerie geen actie ondernomen, omdat dit (nog) niet aan de orde is.

Figuur: Aantal acties naar aanleiding van aanbevelingen

BZK

Omhoog

Wonen en Rijksdienst

In de periode januari 2012 – juni 2015 hebben wij 57 aanbevelingen gedaan aan de minister voor Wonen en Rijksdienst. Op 49 van deze aanbevelingen heeft de minister – volgens opgave van het ministerie – actie ondernomen. Op de overige 8 aanbevelingen is geen actie ondernomen, maar was ook geen toezegging daartoe gedaan.

Figuur: Aantal acties naar aanleiding van aanbevelingen

WenR

Omhoog

Ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ)

In de periode januari 2012 – juni 2015 hebben wij 8 aanbevelingen gedaan aan de minister van Buitenlandse Zaken. Op 7 van deze aanbevelingen heeft de minister – volgens opgave van het ministerie – actie ondernomen. Op 1 aanbeveling is geen actie ondernomen, maar was ook geen toezegging daartoe gedaan, omdat dit bij BZ al gebeurde (zie Effectiviteitsonderzoek bij de rijksoverheid; vervolgonderzoek).

Figuur: Aantal acties naar aanleiding van aanbevelingen 

BZ

Omhoog

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BHOS)

In de periode januari 2012 – juni 2015 hebben wij 10 aanbevelingen gedaan aan de minister voor BHOS. Op 9 van deze aanbevelingen heeft de minister – volgens opgave van het ministerie – actie ondernomen. Op 1 aanbevelingen is geen actie ondernomen, maar was ook geen toezegging daartoe gedaan, omdat dit bij BHOS al gebeurde (zie Effectiviteitsonderzoek bij de rijksoverheid; vervolgonderzoek).

Figuur: Aantal acties naar aanleiding van aanbevelingen 

BHOS

Omhoog

Ministerie van Defensie

In de periode januari 2012 – juni 2015 hebben wij 17 aanbevelingen gedaan aan de minister van Defensie. Op al onze aanbevelingen heeft de minister – volgens opgave van het ministerie – actie ondernomen.

Figuur: Aantal acties naar aanleiding van aanbevelingen

Defensie

Omhoog

Ministerie van Economische Zaken (EZ)

In de periode januari 2012 – juni 2015 hebben wij 82 aanbevelingen gedaan aan de bewindspersonen van EZ. Op 69 van deze aanbevelingen hebben de bewindspersonen – volgens opgave van het ministerie – actie ondernomen. Op 12 aanbevelingen is geen actie ondernomen, maar was ook geen toezegging daartoe gedaan. Bij 1 aanbeveling is volgens het ministerie geen actie ondernomen, omdat dit nog niet aan de orde is.

Figuur: Aantal acties naar aanleiding van aanbevelingen 

EZ

Omhoog

Ministerie van Financiën

In de periode januari 2012 – juni 2015 hebben wij 85 aanbevelingen gedaan aan de bewindspersonen van Financiën. Op 67 van deze aanbevelingen hebben de bewindspersonen – volgens opgave van het ministerie – actie ondernomen. Op 15 aanbevelingen is geen actie ondernomen, maar was ook geen toezegging daartoe gedaan. Bij de 3 resterende toezeggingen is volgens het departement geen actie ondernomen omdat 1 toezegging reeds was uitgevoerd en de andere 2 toezeggingen nog niet opportuun zijn.

Figuur: Aantal acties naar aanleiding van aanbevelingen 

FIN

Omhoog

Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM)

In de periode januari 2012 – juni 2015 hebben wij 64 aanbevelingen gedaan aan de bewindspersonen van I&M. Op 53 van deze aanbevelingen hebben de bewindspersonen – volgens opgave van het ministerie – actie ondernomen. Op 10 aanbevelingen is geen actie ondernomen, maar was ook geen toezegging daartoe gedaan. Bij 1 aanbeveling is volgens het ministerie geen actie ondernomen, omdat dit nog niet aan de orde is.

Figuur: Aantal acties naar aanleiding van aanbevelingen 

IenM

Omhoog

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)

In de periode januari 2012 – juni 2015 hebben wij 52 aanbevelingen gedaan aan de bewindspersonen van OCW. Op 31 van deze aanbevelingen hebben de bewindspersonen – volgens opgave van het ministerie – actie ondernomen. Op 20 aanbevelingen is geen actie ondernomen, maar was ook geen toezegging daartoe gedaan. Bij 1 aanbeveling is wel een toezegging gedaan, maar is volgens het departement (nog) geen actie ondernomen.

Figuur: Aantal acties naar aanleiding van aanbevelingen 

OCW

Omhoog

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

In de periode januari 2012 – juni 2015 hebben wij 15 aanbevelingen gedaan aan de bewindspersonen van SZW. Op 14 van deze aanbevelingen hebben de bewindspersonen – volgens opgave van het ministerie – actie ondernomen. Op 1 aanbevelingen is geen actie ondernomen, maar was ook geen toezegging daartoe gedaan.

Figuur: Aantal acties naar aanleiding van aanbevelingen

SZW 

Omhoog

Ministerie van Veiligheid en Justitie (V&J)

In de periode januari 2012 – juni 2015 hebben wij 59 aanbevelingen gedaan aan de minister van V&J. Op 51 van deze aanbevelingen heeft de minister – volgens opgave van het ministerie – actie ondernomen. Op de overige 8 aanbevelingen is geen actie ondernomen,  maar was ook geen toezegging daartoe gedaan.

Figuur: Aantal acties naar aanleiding van aanbevelingen

VenJ 

Omhoog

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport(VWS)

In de periode januari 2012 – juni 2015 hebben wij 64 aanbevelingen gedaan aan de bewindspersonen van VWS. Op 45 van deze aanbevelingen hebben de bewindspersonen – volgens opgave van het ministerie – actie ondernomen. Op 19 aanbevelingen is geen actie ondernomen, maar was ook geen toezeggig daartoe gedaan.

Figuur: Aantal acties naar aanleiding van aanbevelingen

VWS 

Omhoog

2014

Peilmoment: augustus 2014

Ministerie van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Omhoog

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Omhoog

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Omhoog

Ministerie van Defensie

Omhoog

Ministerie van Economische Zaken 

Omhoog

Ministerie van Financiën

Omhoog

Ministerie van Infrastructuur en Milieu 

Omhoog

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Omhoog

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Omhoog

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Omhoog

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Omhoog

Ministerie van Wonen en Rijksdienst

Omhoog
 

Volledige versie